Ouders

De Sint Nicolaasschool is geworteld in de gemeenschap van Nibbixwoud. Dat blijkt onder meer uit het nauwe contact tussen ouders en school. Als we samen kinderen in beweging brengen, komen zij het verst.

Ouders als gastdocent

Bij ons kan het zomaar zo zijn dat er een ouder voor de klas staat. Die weet misschien alles over toneelspelen of heeft verstand van koken of technieken deelt dat als ‘gastdocent’ in een van onze talentenworkshops. Als school hebben wij de wijsheid niet in pacht; die wijsheid is te vinden in onze omgeving en halen we graag in huis voor onze leerlingen. Dus zijn we benieuwd: welk talent heeft u?

Op de hoogte blijven van het schoolleven

De kennis en kunde van ouders inzetten is een van de manieren om u bij ons onderwijs te betrekken. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de activiteiten en actuele ontwikkelingen op school. En met de Parro-app informeren we u over de gang van zaken in de klas van uw kind.

Persoonlijke gesprekken

Twee keer per jaar nodigen we u uit voor een 10 minuten gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Wilt u tussentijds iets bespreken met de leerkracht of de directie, dan bent u altijd van harte welkom.

Ouderraad

Inspanning en ontspanning gaan hand in hand bij ons op school. Door het jaar heen maken lesmethodes plaats voor sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisjes, sportdag, excursies en nog veel meer. Gelukkig kunnen we bij al deze activiteiten rekenen op de hulp van enthousiaste ouders. Wij hebben een actieve ouderraad. Om de activiteiten mogelijk te maken, beheert de ouderraad ook de vrijwillige ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

Meer formeel betrekken we ouders ook bij ons schoolbeleid. We toetsen plannen en ideeën bij onze medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen. De Sint Nicolaasschool maakt deel uit van SKO West-Friesland. School overstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij vaardigen één ouder af naar de GMR. Ieder jaar maakt de medezeggenschapsraad een verslag waarin u kunt lezen wat de MR het afgelopen jaar besproken heeft. Het jaarverslag van schooljaar 2022 – 2023 vindt u hier.

Heeft u een vraag voor de medezeggenschapsraad? Neem dan per mail contact met hen op. Dit kan op emailadres mr-leden.nicolaas@skowf.nl.

Inloop-en koffieochtenden

Regelmatig nodigen we ouders uit om een kopje koffie te drinken met de directie. Gezellig? Zeker! Maar ook nuttig. Hoe denkt u over bepaalde onderwerpen? Wat zijn uw ervaringen? Heeft u nog tips? Opvoeden en ontwikkelen gaan hand in hand. Dus hoe meer we als school en ouders op één lijn zitten, hoe veiliger kinderen zich voelen.