Brede ontwikkeling

Bij de Sint Nicolaasschool besteden we veel aandacht aan vakken als taal, spelling en rekenen. Het is de basis voor de ontwikkeling van kinderen. Maar onderwijs kan zoveel meer zijn dan dat en wij willen die ruimte maximaal benutten.

Samen groeien

Een TECH nico-LAB waar je kunt experimenteren met de nieuwste digitale technieken; een muzieklokaal tjokvol instrumenten, van gitaren en ukeleles tot keyboards en zelfs een drumstel. Op onze school maken we serieus werk van het breed ontwikkelen van leerlingen. Naast de kernvakken gaan kinderen muziekmaken, programmeren en doen ze coole dingen met de VR/ARbril.

Op zulke momenten komt veel samen van wat we belangrijk vinden: plezier, betrokkenheid, samenspel. En misschien nog het allerbelangrijkste: je laat kinderen ontdekken waar hun talenten liggen.Ga maar na bij jezelf: als je bezig mag zijn met wat je leuk vindt en waar je goed in bent, maak je de grootste sprongen in je groei. Wij willen dat kinderen de beste versie van zichzelf worden.

Talentenproeftuinen

Daarom zijn we ook begonnen met talentenproeftuinen waarin we een keur aan workshops aanbieden. Kinderen kunnen ook aanleg hebben voor koken, dans, drama of techniek. Hoe rijker het lesaanbod, hoe beter kinderen zichzelf leren kennen. Dat proces begeleiden geeft ons als team een kick. Zeker als ouders een van de talentenworkshops voor hun rekening nemen en hun passie met een groep delen. Dan vloeien binnen en buiten in elkaar over en krijgt de school een plek in de wereld.

Kanjertraining

Maar brede ontwikkeling gaat verder dan het opdoen van kennis en vaardigheden. Om, nu en later, samen te leven met anderen, moet je ook over de juiste houding beschikken. Hoe groei je niet alleen als leerling, maar ook als mens? Een school is de maatschappij in het klein. Je moet leren om verschillen te accepteren, om te gaan met ruzies en meningsverschillen en beslissingen te nemen.

Dat gaat niet vanzelf. Wij helpen onze leerlingen om ‘kanjers’ te worden. De Kanjertraining is een programma dat kinderen laat nadenken over hun relatie tot anderen. Welke invloed heeft mijn ‘ik’ op mijn omgeving? Van uiteen positieve benadering beïnvloeden we het gedrag van kinderen ten opzichte van elkaar, zodat iedereen lekker in zijn vel zit in de groepen op school. Zo draagt de Kanjertraining niet alleen bij aan de persoonlijkheidsgroei van een kind, het heeft invloed op zijn totale ontwikkeling. Want pas als je je veilig en geborgen voelt, kom je tot leren.

Digital leaders

Niet alleen ouders helpen ons in het onderwijs (met de talentenworkshops), we kunnen ook altijd een beroep doen op onze ‘digital leaders’. Dat zijn leerlingen die opgeleid worden om hun
medeleerlingen én leerkrachten te helpen op ICT-gebied. Doet het geluid van het digibord het niet, moet een wachtwoord gereset worden of een Chromebook opgeladen? De digital leaders staan paraat. Mooi om te zien hoe trots zij op zichzelf zijn, als ze weer eens iemand uit de brand hebben geholpen. En wij op hen!

Muzieklessen

Er zit muziek in de Sint Nicolaasschool! Wie een blik werpt in ons muzieklokaal, zal dat direct beamen. Het staat van onder tot boven vol met muziekinstrumenten. We werken nauw samen met muziekschool De Vuurvogel. Naast muzieklessen in de klas krijgen kinderen ook les van vakspecialisten in het muzieklokaal. En wil je extra oefenen? Dan kijken we wat er mogelijk is.

Lezen is leuk

Bij ons op school doen we veel om kinderen te laten ervaren hoe leuk lezen is. We hebben een uitgebreide schoolbibliotheek boordevol spannende, grappige, avontuurlijke en leerzame boeken en vullen die elk jaar aan. We werken samen met de plaatselijke bibliotheek rond leesbevordering, slaan geen Kinderboekenweek over en lezen graag voor (en stimuleren dat ook bij ouders). Lezen prikkelt de fantasie en brengt je in andere werelden. Dat gun je iedereen!